Tilknytning og tilslutning med andre BLUETOOTH-enheder

Tilknytning er den proces, der kræves for at oprette et link mellem BLUETOOTH-enheder for at tillade trådløs tilslutning.

Du skal tilknytte en enhed med headsettet for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning første gang.

Inden du bruger tilknytningsfunktionen, skal du sørge for, at:

 • BLUETOOTH-enheden er placeret inden for 1 meter fra headsettet.
 • Headsettet er opladet tilstrækkeligt.
 • Du har betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden ved hånden.
 1. Skift til tilknytningstilstand på dette headset.

  Når du tilknytter headsettet med en enhed den første gang, efter du har købt det, eller efter du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen tilknytningsoplysninger), skal du trykke på holde -knappen nede i ca. 2 sekunder, mens headsettet er slukket. Headsettet skifter automatisk til tilknytningstilstand.

  Når du tilknytter en 2. eller efterfølgende enheder (headsettet har tilknytningsoplysninger for andre enheder), skal du trykke på og holde -knappen nede i ca. 7 sekunder.

  Kontroller, at indikatoren blinker skiftevis blåt og rødt, når du slipper knappen. Du hører stemmeguiden "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH tilknyttet).

 2. Udfør tilknytningsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at søge efter dette headset.

  Der vises [MDR-XB950B1] på listen over registrerede enheder på skærmen af BLUETOOTH-enheden. Hvis det ikke vises, skal du starte forfra fra trin 1.

 3. Vælg [MDR-XB950B1].

  Hvis der kræves en adgangskode(*) på skærmen på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000".

  * En adgangsnøgle kan også blive kaldt "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".

 4. Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.

  Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan headsettet tilsluttes til enheden automatisk, så snart de er tilknyttet.

  Når der er oprettet tilslutning, hører du stemmeguiden "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH tilsluttet).

Bemærk

 • Hvis der ikke etableres tilknytning inden for ca. 5 minutter, annulleres tilknytningstilstanden, og headsettet slukkes. Begynd forfra fra trin 1, hvis dette sker.
 • Hvis du tilknytter en BLUETOOTH-enhed, der ikke kan vise en liste over registrerede enheder, eller som ikke har nogen skærm, kan du tilknytte enheden ved at indstille både headsettet og BLUETOOTH-enheden til tilknytningstilstand. Hvis adgangskoden på dette tidspunkt er indstillet til noget andet end "0000" på BLUETOOTH-enheden, kan tilknytning ikke udføres med headsettet.
 • Når BLUETOOTH-enhederne er tilknyttet, er der ikke behov for at tilknytte dem igen, bortset fra i følgende situationer:
  • Tilknytningsoplysninger blev slettet efter reparation osv.
  • Headsettet er allerede tilknyttet 8 enheder, og der skal tilknyttes en ny enhed.
   Headsettet kan tilknyttes med op til 8 enheder. Hvis der tilknyttes en ny enhed efter 8 enheder, erstattes den enhed blandt, der er tilsluttet først, med den nye.
  • Når tilknytningsoplysninger for headsettet er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
  • Når headsettet er initialiseret, slettes alle tilknytningsoplysninger.
   Hvis dette er tilfældet, skal du slette tilknytningsoplysningerne fra BLUETOOTH-enheden og derefter tilknytte dem igen.
 • Headsettet kan tilknyttes flere enheder, men det kan kun afspille musik fra en tilknyttet enhed ad gangen.

Tip