Installering af appen "Sony | Headphones Connect"

  1. Download appen "Sony | Headphones Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installer appen på din smartphone.

    Du kan få flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.
    http://www.sony.net/hpc/

  2. Når du har installeret appen, skal du starte appen "Sony | Headphones Connect".