Opladning af headsettet

Headsettet indeholder et indbygget genopladeligt litiumionbatteri. Oplad headsettet ved brug af det medfølgende mikro-USB-kabel.

 1. Tilslut det medfølgende mikro-USB-kabel til headsettet, og tilslut derefter den anden ende til en startet computer.

  • Kontroller, at indikatoren (rød) lyser.
  • Opladningen tager ca. 4 timer (*), og indikatoren (rød) slukkes automatisk.

  *Tid, der kræves til at oplade det tomme batteri til dets fulde kapacitet.

Bemærk

 • Headsettet kan ikke betjenes (tænding, BLUETOOTH-parring og -forbindelse, musikafspilning osv.) under opladning, eller hvis det forbliver tilsluttet computeren, når opladningen er fuldført.
 • Hvis der opstår problemer under opladning af headsettet af følgende årsager, kan indikatoren slukke (rød), selvom opladningen ikke er fuldført. I denne situation skal du oplade igen inden for opladningstemperaturintervallet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter.
  • Omgivelsernes temperatur overskrider opladningstemperaturintervallet på 5-35 °C.
  • Der er problemer med batteriet.
 • Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, lyser indikatoren (rød) muligvis ikke, når du tilslutter mikro-USB-kablet for at oplade headsettet. Hvis dette er tilfældet, skal du ikke frakoble mikro-USB-kablet fra headsettet. Vent et par minutter, til indikatoren lyser (rødt).
 • Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid, aflades det muligvis hurtigere, men efter nogle få genopladninger forbedres batterilevetiden.
 • Når du ikke bruger headsettet i en længere periode, skal du oplade batteriet til fuld kapacitet en gang for hver 6 måneder år for at undgå overafladning.
 • Hvis headsettet ikke har været brugt i en længere periode, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
 • Hvis den tid, du kan bruge det indbyggede, genopladelige batteri, falder væsentligt, skal det genopladelige batteri udskiftes. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for at få det genopladelige batteri udskiftet.
 • Undgå at udsætte enheden for ekstreme temperaturer, direkte sollys, fugtighed, sand, støv og mekanisk stød. Efterlad aldrig headsettet i en parkeret bil, der står i solen.
 • Hvis computeren skifter til dvaletilstand, mens den er tilsluttet til headsettet, bliver opladningen ikke gennemført korrekt. Kontroller indstillingen på computeren før opladning. Indikatoren (rød) slukkes automatisk, hvis computeren skifter til dvaletilstand. Oplad headsettet igen i denne situation.
 • Brug kun det medfølgende mikro-USB-kabel, og tilslut det direkte til en computer. Opladning kan ikke fuldføres korrekt med en indirekte tilslutning, f.eks. via en USB-hub.

Tip

 • Du kan bruge headsettet ved at tilslutte det medfølgende hovedtelefonkabel, selv mens du oplader headsettet.
 • Hvis opladningen starter, mens headsettet er tændt, slukkes headsettet automatisk.