Tilknytning og tilslutning med en computer (Windows 7)

Tilknytning er den proces, der kræves for at oprette et link mellem BLUETOOTH-enheder for at tillade trådløs tilslutning. Du skal tilknytte en enhed med headsettet for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning første gang.

Inden du bruger tilknytningsfunktionen, skal du sørge for, at:

 • Din computer har en BLUETOOTH-funktion, der understøtter musikafspilningstilslutninger (A2DP).
 • Computeren er placeret inden for 1 meter fra headsettet.
 • Headsettet er opladet tilstrækkeligt.
 • Du har betjeningsvejledningen til computeren ved hånden.
 • Afhængig af computeren skal den indbyggede BLUETOOTH-adapter være tændt. Om du kan bruge en BLUETOOTH-adapter, samt hvordan du tænder den, kan du se i de betjeningsvejledninger, der blev leveret med computeren.
 1. Skift til tilknytningstilstand på dette headset.

  Når du tilknytter headsettet med en enhed den første gang, efter du har købt det, eller efter du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen tilknytningsoplysninger), skal du trykke på holde -knappen nede i ca. 2 sekunder, mens headsettet er slukket. Headsettet skifter automatisk til tilknytningstilstand.

  Når du tilknytter en 2. eller efterfølgende enheder (headsettet har tilknytningsoplysninger for andre enheder), skal du trykke på og holde -knappen nede i ca. 7 sekunder.

  Kontroller, at indikatoren blinker skiftevis blåt og rødt, når du slipper knappen. Du hører stemmeguiden "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH tilknyttet).

 2. Genoptag, når computeren er i slumretilstand.
 3. Søg efter headsettet ved brug af computeren.
  1. Klik på knappen [Start] og derefter på [Devices and Printers].
  2. Klik på [Add a device].

  3. Vælg [MDR-XB950B1], og klik derefter på [Next].

   Hvis der kræves en adgangskode (*) på skærmen på computeren, skal du indtaste "0000".

   Headsettet og computeren tilknyttes hinanden og tilsluttes. Du hører stemmeguiden "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH tilsluttet).

   Hvis de ikke tilsluttes, kan du se "Tilslutning til en tilknyttet computer (Windows 7)".

   Hvis der ikke vises [MDR-XB950B1] på skærmen, kan du prøve igen fra trin 3.

   * En adgangsnøgle kan også blive kaldt "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".

Bemærk

 • Hvis der ikke etableres tilknytning inden for ca. 5 minutter, annulleres tilknytningstilstanden, og headsettet slukkes. Begynd forfra fra trin 1, hvis dette sker.
 • Når BLUETOOTH-enhederne er tilknyttet, er der ikke behov for at tilknytte dem igen, bortset fra i følgende situationer:

  • Tilknytningsoplysninger blev slettet efter reparation osv.
  • Headsettet er allerede tilknyttet 8 enheder, og der skal tilknyttes en ny enhed.
   Headsettet kan tilknyttes med op til 8 enheder. Hvis der tilknyttes en ny enhed efter 8 enheder, erstattes den enhed blandt, der er tilsluttet først, med den nye.
  • Når tilknytningsoplysninger for headsettet er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
  • Når headsettet er initialiseret, slettes alle tilknytningsoplysninger.
   Hvis dette er tilfældet, skal du slette tilknytningsoplysningerne fra BLUETOOTH-enheden og derefter tilknytte dem igen.
 • Headsettet kan tilknyttes flere enheder, men det kan kun afspille musik fra en tilknyttet enhed ad gangen.

Tip