Brug det medfølgende hovedtelefonkabel

Du kan bruge headsettet som almindelige kabelforbundne hovedtelefoner ved at tilslutte en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel og tænde for headsettet. Når headsettet er tændt, kan du også bruge baseffektfunktionen.
Når du tænder for headsettet, lyser eller blinker indikatoren BASS EFFECT (orange).

 1. Tilslut en afspilningsenhed til dette INPUT-stik ved brug af det medfølgende hovedtelefonkabel.

  Sørg for at sætte det L-formede stik i afspilningsenheden.

Bemærk

 • Brug kun det medfølgende hovedtelefonkabel.
 • Sørg for at indsætte stikket korrekt.
 • BLUETOOTH-funktionen kan ikke bruges.
 • Vippekontakten (///) og knapperne +/- kan ikke bruges. Lydstyrke, afspil/pause og andre handlinger betjenes på den tilsluttede enhed.
 • Knappen BASS EFFECT kan ikke bruges, når headsettet er slukket.

Tip

 • Når headsettet er slukket, kan du bruge det som almindelige hovedtelefoner. Headsettet kan oplades, mens det bruges.
 • Når der ankommer et indgående opkald, høres der en ringetone via hovedtelefonerne. Besvar opkaldet ved brug af din smartphone eller din mobiltelefon, og tal ved brug af mikrofonen på telefonen. Du kan høre opkalderens stemme fra hovedtelefonerne.
 • Hvis du frakobler hovedtelefonkablet fra smartphonen eller mobiltelefonen, kan du tale ved brug af mikrofonen og højttaleren i telefonen.