Om baseffektfunktionen

Baseffektfunktionen forbedrer lave frekvenser. Du kan aktivere eller deaktivere baseffektfunktionen ved blot at trykke på en knap.