Skifte lydkvalitetstilstanden

Lydkvaliteten er indstillet til "Prioritet på lydkvalitet" som standardindstillingen.

  • Når du bruger en SBC-, AAC- eller aptX-kompatibel enhed, skal du anvende den i tilstanden "Prioritet på lydkvalitet".
  • Hvis tilslutningen er ustabil, f.eks. ved at fremstille uregelmæssig lyd, skal du vælge "Prioritet på stabil tilslutning".

Lydkvalitet og indikatoren (blå) for hver tilstand

Når du skifter lydkvalitetstilstanden, blinker indikatoren blå for at vise den aktuelle lydkvalitetstilstand.

Tilstanden "Prioritet på lydkvalitet": 3 gange - - - -
SBC, AAC eller aptX vælges automatisk.
Tilstanden "Prioritet på stabil tilslutning": 1 gang
SBC
  1. Tænd headsettet ved at trykke på -knappen i mindst 2 sekunder, mens du holder knappen + eller - nede.

    • Tænd headsettet, samtidig med at du holder –-knappen nede, for at vælge tilstanden "Prioritet på stabil tilslutning".
    • Tænd headsettet, samtidig med at du holder +-knappen nede, for at vælge tilstanden "Prioritet på lydkvalitet".

Kontrollere lydkvalitetstilstanden

Når headsettet er tændt, skal du trykke på knappen og holde den nede. Tryk derefter på knappen + eller - inden for 2 sekunder (før headsettet slukkes). Indikatoren blinker blåt 3 gange ("Prioritet på lydkvalitet"-tilstand) eller 1 gang ("Prioritet på stabil tilslutning"-tilstand).

Bemærk

  • Når du tænder headsettet ved kun at trykke på -knappen, blinker indikatoren (blå) to gange for at angive, at det er tændt, men headsettet angiver ikke lydkvalitetstilstanden ved at lade indikatoren blinke (blå).
  • Afspilningstiden kan blive kortere, afhængigt af lydkvaliteten og de forhold headsettet anvendes under.
  • Afhængigt af omgivelserne i det område, hvor du anvender headsettet, kan der stadig forekomme uregelmæssig lyd, selv hvis der er valgt "Prioritet på stabil tilslutning".