Tilknytning og tilslutning med en iPhone

Tilknytning er den proces, der kræves for at oprette et link mellem BLUETOOTH-enheder for at tillade trådløs tilslutning.

Du skal tilknytte en enhed med headsettet for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning første gang.

Inden du bruger tilknytningsfunktionen, skal du sørge for, at:

 • iPhonen er placeret inden for 1 meter fra headsettet.
 • Headsettet er opladet tilstrækkeligt.
 • Du har betjeningsvejledningen til din iPhone ved hånden.
 1. Skift til tilknytningstilstand på dette headset.

  Når du tilknytter headsettet med en enhed den første gang, efter du har købt det, eller efter du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen tilknytningsoplysninger), skal du trykke på holde -knappen nede i ca. 2 sekunder, mens headsettet er slukket. Headsettet skifter automatisk til tilknytningstilstand.

  Når du tilknytter en 2. eller efterfølgende enheder (headsettet har tilknytningsoplysninger for andre enheder), skal du trykke på og holde -knappen nede i ca. 7 sekunder.

  Kontroller, at indikatoren blinker skiftevis blåt og rødt, når du slipper knappen. Du hører stemmeguiden "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH tilknyttet).

 2. Lås skærmen på iPhonen op, hvis den er låst.
 3. Vælg BLUETOOTH-indstillingen på iPhonen.
  1. Vælg [Settings].
  2. Tryk på [Bluetooth].

  3. Tryk på [] for at skifte til [] (aktiver BLUETOOTH-funktionen).

 4. Tryk på [MDR-XB950B1].

  Hvis der kræves en adgangskode (*) på skærmen på iPhonen, skal du indtaste "0000".

  Headsettet og iPhonen tilknyttes hinanden og tilsluttes. Du hører stemmeguiden "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH tilsluttet).

  Hvis de ikke tilsluttes, kan du se "Tilslutning med en tilknyttet iPhone".

  Hvis der ikke vises [MDR-XB950B1] på skærmen, kan du prøve igen fra trin 3.

  * En adgangsnøgle kan også blive kaldt "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".

Bemærk

 • Hvis der ikke etableres tilknytning inden for ca. 5 minutter, annulleres tilknytningstilstanden, og headsettet slukkes. Begynd forfra fra trin 1, hvis dette sker.
 • Når BLUETOOTH-enhederne er tilknyttet, er der ikke behov for at tilknytte dem igen, bortset fra i følgende situationer:
  • Tilknytningsoplysninger blev slettet efter reparation osv.
  • Headsettet er allerede tilknyttet 8 enheder, og der skal tilknyttes en ny enhed.
   Headsettet kan tilknyttes med op til 8 enheder. Hvis der tilknyttes en ny enhed efter 8 enheder, erstattes den enhed blandt, der er tilsluttet først, med den nye.
  • Når tilknytningsoplysninger for headsettet er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
  • Når headsettet er initialiseret, slettes alle tilknytningsoplysninger.
   Hvis dette er tilfældet, skal du slette tilknytningsoplysningerne fra BLUETOOTH-enheden og derefter tilknytte dem igen.
 • Hvis tilknytningsoplysningerne er slettet ved initialisering af headsettet osv. skal du slette tilknytningsoplysningerne for headsettet fra iPhonen og derefter tilknytte dem igen.
 • Headsettet kan tilknyttes flere enheder, men det kan kun afspille musik fra en tilknyttet enhed ad gangen.

Tip