Der kan ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning

  • Kontroller, at headsettet er tændt.
  • Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
  • Tilslutning med BLUETOOTH-enheden lagres ikke på headsettet. Opret en BLUETOOTH-tilslutning fra BLUETOOTH-enheden til headsettet, når tilknytning er fuldført.
  • BLUETOOTH-enheden er i dvaletilstand.
  • BLUETOOTH-tilslutningen afsluttes. Opret BLUETOOTH-tilslutningen igen.