Styring af lydenheden (BLUETOOTH-tilslutning)

Hvis BLUETOOTH-enheden understøtter AVRCP, kan du styre den på headsettet. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se i betjeningsvejledningen, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Hver af knapperne har følgende funktion:

:
 • Tryk en gang under pause for at starte afspilning.
 • Tryk en gang under afspilning for at holde pause.
/:
 • Skub en gang for at gå til starten af det næste nummer/starten af det forrige nummer (eller nuværende) nummer.
 • Skub og hold nede for at gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad.
+/-:
 • Tryk på + eller - for at regulere lydstyrken.

Når du tilslutter iOS-enheder som f.eks. iPhone, har følgende funktion:

 • Tryk to gange for at springe til starten af det næste nummer ().
 • Tryk tre gange for at springe til starten af det forrige (eller aktuelle) nummer ( ).
 • Tryk én gang og slip, og tryk derefter og hold nede for at spole hurtigt frem ( ).
 • Tryk på to gange og slip, og tryk derefter og hold nede for at spole hurtigt tilbage ( ).

Bemærk

 • Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer BLUETOOTH-enheden muligvis ikke korrekt på headsettet.
 • De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Nå du gør, som beskrevet ovenfor, fungerer den måske anderledes eller slet ikke.