Foretage et opkald

Du kan foretage håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, der understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-tilslutning.

 • Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP (Hands-free Profile) og HSP (Headset Profile), så indstil den til HFP.
 • Betjeningen kan variere. Dette afhænger af smartphonen eller mobiltelefonen. Se i betjeningsvejledningen, der blev leveret med din smartphone eller mobiltelefon.
 • Denne enhed understøtter kun almindelige indgående opkald. Telefoni-apps til smartphones og computere understøttes ikke.
 1. Tilslut headsettet til en smartphone eller en mobiltelefon i forvejen.
 2. Brug din smartphone eller mobiltelefon til at foretage et opkald.

  Når du foretager et opkald, høres der en ringetone fra headsettet.

  Hvis du foretager er opkald, mens du lytter til musik, sættes afspilning på pause.

  Hvis der ikke høres nogen ringetone via headsettet, skal du skifte opkaldsenhed til headsettet med din smartphone eller mobiltelefon eller ved at holde -knappen på headsettet nede ca. 2 sekunder.

  A: Mikrofon

 3. Tryk på + eller - for at regulere lydstyrken.

  Når maksimal eller minimum lydstyrke er nået, lyder der en alarm.

 4. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på knappen på headsettet igen.

  Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, genoptages musikafspilningen automatisk.

Bemærk

 • Brug en smartphone eller en mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan forekomme støj, hvis headsettet og smartphonen eller mobiltelefonen er for tæt på hinanden.

Tip

 • Lydstyrke for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
 • Lydstyrke for et opkald og lytning til musik kan justeres hver for sig. Selv når du ændrer lydstyrken under afspilning af musikken, ændres lydstyrken på et opkald ikke.