Forholdsregler

Bemærkning om statisk elektricitet

 • Der kan akkumuleres statisk elektricitet i kroppen, som kan give en snurren for ørerne. Denne effekt kan reduceres ved at bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer.

Andet

 • Når du bruger enheden som almindelige kabelforbundne hovedtelefoner, skal du kun tilslutte det medfølgende hovedtelefonkabel. Kontroller, at kablet til hovedtelefonen er sat korrekt i.
 • Anbring ikke dette headset, hvor det udsættes for fugt, støv, sod eller damp eller på steder med direkte sollys. Efterlad ikke headsettet i en bil i længere tid. Det kan medføre fejl.
 • Brug af BLUETOOTH-enheden fungerer måske ikke på mobiltelefoner. Dette afhænger af radiobølger og den placering, hvor enheden anvendes.
 • Lytning med dette headset ved høj lydstyrke kan påvirke hørelsen.
 • Af hensyn til trafiksikkerhed bør dette headset ikke bruges, når du kører eller cykler.
 • Anbring ikke headsettet på steder, hvor det vil være farligt, hvis du ikke kan høre den omgivende lyd, f.eks. ved jernbanespor, perroner på togstationer, i forgængerovergange og på byggepladser.
 • Udsæt ikke dette headset for stor vægt eller pres, da det kan medføre, at dets form ændres under længere tids opbevaring.
 • Udsæt ikke headsettet for voldsomme stød.
 • Rengør headsettet med en blød tør klud.
 • Udsæt ikke headsettet for vand. Headsettet er ikke vandtæt. Husk at følge nedenstående forholdsregler.
  • Vær forsigtig, så du ikke taber headsettet ned i en vask eller en anden beholder, der er fyldt med vand.
  • Brug ikke headsettet i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr, f.eks. regn eller sne.
  • Gør ikke headsettet vådt. Hvis du berører headsettet med våde hænder eller anbringer det i fugtigt tøj, kan det blive vådt, og dette kan medføre fejlfunktion.
 • Hvis du oplever ubehag efter brug af BLUETOOTH-enheden, skal du straks stoppe med at bruge BLUETOOTH-enheden. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
 • Ørepuderne kan blive forringede som følge af opbevaring eller brug i længere tid.
 • Ekstra polstring til ørepuderne kan bestilles hos din nærmeste Sony-forhandler.
 • Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med dette headset, som ikke er beskrevet i denne vejledning.