Kontrol af lydkvalitetstilstanden

Når du skifter lydkvalitetstilstanden, blinker indikatoren blå for at vise den aktuelle lydkvalitetstilstand. Når headsettet er tændt, skal du trykke på og holde -knappen nede og trykke på +- eller --knappen inden for ca. 2 sekunder (før der slukkes for strømmes), og derefter blinker indikatoren blå for at vise den aktuelle lydkvalitetstilstand.

Tilstanden "Prioritet på lydkvalitet": 3 gange - - - -

SBC, AAC eller aptX vælges automatisk.

Tilstanden "Prioritet på stabil tilslutning": 1 gang

SBC