Initialisering af headsettet for at gendanne fabriksindstillinger

Frakobl mikro-USB-kablet, sluk headsettet, og tryk og hold derefter -knappen og knappen / inde samtidigt i mindst 7 sekunder.

Indikatoren (blå) blinker 4 gange ( ), og headsettet nulstilles til fabriksindstillingerne. Alle tilknytningsoplysninger slettes.

Hvis headsettet stadig ikke fungerer, selv efter initialisering, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.