Tilslutning med en tilknyttet BLUETOOTH-enhed

 1. Tænd headsettet.

  Tryk på og hold -knappen nede i ca. 2 sekunder.

  Kontroller, at indikatoren blinker blåt, når du slipper knappen. Du hører stemmeguiden "Power on" (Tændt).

  Når headsettet tændes, hører du stemmeguiden "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH tilsluttet), hvis det automatisk har oprettet tilslutning til den senest tilsluttede enhed.

  Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-enheden. Fortsæt til trin 2, hvis den ikke er tilsluttet.

 2. Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.

  Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.

  Når der er oprettet tilslutning, hører du stemmeguiden "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH tilsluttet).

Tip

 • Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.
 • Hvis BLUETOOTH-enheden var tilsluttet headsettet sidste gang, den blev anvendt, oprettes der en HFP/HSP-tilslutning, når du aktiverer headsettet. Når headsettet er aktiveret, kan du oprette en A2DP-tilslutning (musikafspilning) ved at trykke på knappen .

Bemærk

 • Hvis den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed er placeret i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis oprette automatisk tilslutning til enheden, blot der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden eller slukke enheden.
 • Hvis du ikke kan tilslutte BLUETOOTH-enheden til headsettet, skal du deaktivere tilknytning på BLUETOOTH-enheden og udføre tilknytningen igen. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.