Om stemmevejledning

Du hører stemmevejledning i følgende situationer via headsettet.

  • Når du tænder: "Power on" (Tændt)
  • Når du slukker: "Power off" (Slukket)
  • Når du aktiverer tilknytningstilstand: "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH-tilknytning)
  • Når der etableres en BLUETOOTH-forbindelse: "BLUETOOTH connected" (Bluetooth tilsluttet)
  • Når du afbryder en BLUETOOTH-forbindelse: "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH afbrudt)
  • Når du kontrollerer den resterende batteriopladning ved at trykke på knappen , mens headsettet er tændt: "Battery level high" (Højt batteriniveau) / "Battery level medium" (Middel batteriniveau) / "Battery level low" (Lavt batteriniveau)
  • Når headsettet slukkes automatisk på grund af for lavt batteriniveau: "Please recharge headset" (Genoplad headset)
  • Når du tænder for baseffektfunktionen: "Bass effect on" (Baseffekt aktiveret)
  • Når du slukker for baseffektfunktionen: "Bass effect off" (Baseffekt deaktiveret)