Tilslutning til en tilknyttet computer (Windows 8/Windows 8.1)

Kontroller følgende, før du starter betjening:

 • Afhængig af computeren skal den indbyggede BLUETOOTH-adapter være tændt. Om du kan bruge en BLUETOOTH-adapter, samt hvordan du tænder den, kan du se i de betjeningsvejledninger, der blev leveret med computeren.
 1. Genoptag, når computeren er i slumretilstand.
 2. Tænd headsettet.

  Tryk på og hold -knappen nede i ca. 2 sekunder.

  Kontroller, at indikatoren blinker blåt, når du slipper knappen. Du hører stemmeguiden "Power on" (Tændt).

  Når headsettet tændes, hører du stemmeguiden "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH tilsluttet), hvis det automatisk har oprettet tilslutning til den senest tilsluttede enhed.

  Brug computeren til at kontrollere, om der er oprettet tilslutning, og hvis der ikke er, skal du fortsætte til trin 3.

  Hvis computeren har oprettet tilslutning til den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed, skal du frakoble den og fortsætte til næste trin.

 3. Vælg headsettet ved brug af computeren.
  1. Vælg [Desktop] på startskærmen.
  2. Flyt musemarkøren til øverste højre hjørne af skærmen (når du bruger et touchpanel skal du stryge fra skærmens højre kant) og derefter vælge [Settings] fra amuletlinjen.

  3. Vælg [Control Panel] på amuletten [Settings].
  4. Vælg [Hardware and Sound] og derefter [Devices and Printers].

  5. Højreklik på [MDR-XB950B1] på skærmen [Devices and Printers].

  6. Vælg [Advanced Operation] – [Connect to audio sink device].

Tip

 • Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din computer.
 • Hvis computeren var tilsluttet headsettet sidste gang, den blev anvendt, oprettes der en HFP/HSP-tilslutning, når du aktiverer headsettet. Når headsettet er aktiveret, kan du oprette en A2DP-tilslutning (musikafspilning) ved at trykke på knappen .

Bemærk

 • Hvis den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed er placeret i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis oprette automatisk tilslutning til enheden, blot der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden eller slukke enheden.
 • Hvis du ikke kan tilslutte BLUETOOTH-enheden til headsettet, skal du deaktivere tilknytning på BLUETOOTH-enheden og udføre tilknytningen igen. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.