Setările previzualizării fotografiilor

Puteți alege să previzualizați fotografiile imediat după ce le realizați.
  1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți (Pictograma Setări).
  2. Atingeți [Examinare auto. fotografie] și selectați o opțiune.
    Setarea este salvată.

Setările examinării

  • Activat: După ce faceți o fotografie, o previzualizare a acesteia apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.
  • Numai aparatul foto frontal: După ce faceți o fotografie cu aparatul foto frontal, o previzualizare a acesteia apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.
  • Dezactivat: Nu apare previzualizarea. Fotografia se salvează direct.