Realizarea unei fotografii utilizând blițul

Folosiți blițul în funcție de subiect și de condițiile de iluminare.
  1. Când utilizați aparatul foto, atingeți pictograma intermitentă afișată pe ecran, de exemplu (Pictograma Bliț automat).
  2. Dacă este cazul, modificați setarea blițului.
  3. Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Notă

  • Setările disponibile depind de modul de capturare, de modul foto și de modul video.

Sugestie

  • Când fundalul este mai luminos decât obiectul, utilizați Bliţ de umplere pentru a elimina umbrele întunecate nedorite.