Înregistrarea unui clip video stabil

Când înregistrați clipuri video, puteți utiliza Stabilizare video pentru a compensa mișcările aparatului foto și a stabiliza cadrul.
  1. Când utilizați aparatul foto, glisați degetul pe ecran pentru a selecta un mod video.
  2. Atingeți (Pictograma Setări).
  3. Atingeți comutatorul [Stabilizare video] pentru a compensa mișcarea aparatului foto.
  4. Închideți meniul setărilor.
    Setarea este salvată.
  5. Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.