Activarea sau dezactivarea Detecţie laterală

  1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansate].
  2. Atingeți [Detecţie laterală].
  3. Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.