Utilizarea Gestion. intel. apeluri

Puteți gestiona apeluri sosite fără să atingeți ecranul activând funcția de gestionare inteligentă a apelurilor. Odată activată, puteți gestiona apeluri în felul următor:

  • Răspundeți: duceți dispozitivul la ureche.
  • Respingeți: scuturați dispozitivul.
  • Opriți soneria: puneți dispozitivul cu fața în jos.
  1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Gestion. intel. apeluri].
  2. Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.