Mod Cu o singură mână

Activați Mod Cu o singură mână pentru a regla dimensiunea afișajului, astfel încât să puteți tasta mai ușor cu o mână.
  1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Avansat] > [Mod Cu o singură mână].
  2. Atingeți comutatorul [Mod Cu o singură mână] pentru a activa sau a dezactiva funcția.
  3. Pentru a micșora ecranul, atingeți dublu (Butonul Ecran principal).
    Pentru a ieși din Mod Cu o singură mână, atingeți dublu (Butonul Ecran principal) din nou sau atingeți o zonă liberă de pe ecran.

Reglarea poziției ecranului

  • Pentru a deplasa ecranul spre stânga sau spre dreapta: atingeți (Pictograma săgeată stânga) sau (Pictograma săgeată dreapta).

  • Pentru a deplasa ecranul în sus sau în jos: trageți dungile orizontale spre marginea ecranului redimensionat.

  • Pentru a redimensiona ecranul: trageți (Pictograma Redimensionare ecran) spre marginea ecranului redimensionat.

Sugestie

  • Puteți micșora ecranul utilizând meniul Detecție laterală.