Diagnosticarea aparatului foto

Dacă aparatul foto nu funcționează corect, puteți efectua un test de diagnosticare pentru a identifica dacă există vreo problemă legată de aparatul foto principal, aparatul foto frontal, bliț sau tastele aparatului foto.

Pentru a rula un test de diagnosticare a aparatului foto, asigurați-vă că sunteți conectat la internet.

  1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți (Pictograma Setări).
  2. Atingeți (Pictograma Introducere în caracteristici) > [Ajutor] > [Lansaţi aplicaţia Asistenţă].
  3. Atingeți [Teste Xperia], selectați o categorie, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.