Modificări după actualizarea software-ului la Android 12

Pe lângă actualizarea software-ului la Android 12, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 12.

Acest Ghid de asistenţă nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 12. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistenţă după ce actualizați dispozitivul la Android 12.

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți efectua o captură de ecran prin următoarea operațiune.

 1. Apăsați simultan tasta de micșorare volum (A) și tasta de pornire/oprire (B).

  Diagrama de vizualizare din față, care arată tasta de pornire/oprire și tasta de reducere a volumului. Partea dreaptă, de sus în jos, A și B.

Notă

 • Capturile de ecran nu mai pot fi efectuate prin apăsarea lungă a tastei de pornire/oprire.

Capturi de ecran derulante

Puteți face o captură de ecran a unui ecran care poate fi derulat.

Notă

 • Capturile de ecran derulante sunt disponibile dacă aplicația acceptă această caracteristică.
 1. Apăsați simultan tasta de micșorare volum și tasta de pornire/oprire.

 2. Atingeți [Surprindeți mai mult].

  Imagine care arată poziția butonului Surprindeți mai mult în zona din dreapta jos.

 3. Trageți linia pentru a regla zona capturii de ecran, apoi atingeți [Salvați].

  Imagine care arată poziția butonului Salvați în zona din stânga sus.

Modul cu o mână

Metoda modului cu o mână a fost schimbată de la micșorarea întregului ecran la coborârea acestuia.

 1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Modul cu o mână], apoi atingeți comutatorul [Folosiți modul cu o mână] pentru a activa funcția.

  Pentru a seta alte opțiuni, urmați instrucțiunile de pe ecran.

 2. Pentru a utiliza modul cu o mână, atingeți dublu (Butonul Ecran principal).

 3. Pentru a ieși din modul cu o mână, atingeți dublu (Butonul Ecran principal) din nou sau atingeți oriunde deasupra aplicației.

Acceptă formatul de imagine AVIF

Android 12 acceptă de curând formatul de imagine AVIF. Formatul de imagine AVIF realizează o compresie mai bună decât alte formate cu o calitate bună a imaginii.

Caracteristici noi ale Photo Pro

[Sfaturi] pentru a accesa site-ul web cu sfaturi Photo Pro

[Sfaturi] a fost adăugat la elementele de [MENU].

Atingeți [MENU] > [Configurare] > [Sfaturi] pentru a merge la site-ul web cu sfaturi Photo Pro.

Caracteristici noi ale Cinema Pro

Următoarele meniuri au fost adăugate.

Imagine a ecranului Cinema Pro care arată numerotarea fiecărei funcții. Zona din dreapta sus, A. Zona de jos, B.

 • Comutarea aparatului pentru afișarea memoriei rămase (A)

  Memoria rămasă (B) poate fi afișată ca timp de înregistrare rămas. Atingeți (Pictograma Meniu) > [format memorie rămasă] pentru a comuta aparatul pentru afișarea memoriei rămase între timpul de înregistrare rămas și capacitatea de memorie rămasă.

 • Accesarea site-ului web cu sfaturi despre Cinema Pro (A)

  Atingeți (Pictograma Meniu) > [Sfaturi] pentru a accesa site-ul web cu sfaturi despre Cinema Pro.

 • [Setări audio] suplimentare în meniul (A)

  Puteți seta [Filtru inteligent pentru vânt] și [Nivel audio] în meniul [Setări audio]. Atingeți (Pictograma Meniu) > [Setări audio].

Caracteristici noi pentru Optimizare jocuri

Vizualizarea unui site web sau utilizarea altor aplicații în timpul redării unui joc

 1. În timpul unui joc, atingeți (Pictogramă mobilă) > [Multitasking].
 2. Atingeți [WEB], [YouTube] sau [APLICAŢII].
  • Pentru a reveni la meniu, atingeți (Butonul Înapoi).
  • Pentru a minimiza fereastra [Multitasking], atingeți (Buton Minimizare).
  • Când selectați o aplicație în [APLICAŢII], aplicația se deschide în fereastra popup.

   Imaginea ferestrei popup în timpul redării unui joc

   Atingeți fereastra popup pentru a afișa pictogramele operațiunilor.

   Imagine care arată unde se află fiecare pictogramă în fereastra popup în timpul unui joc. Partea dreaptă, de sus în jos, de la 1 la 6.

   1. Trageți pentru a redimensiona fereastra.
   2. Trageți pentru a muta fereastra.
   3. Afișați meniul Optimizare jocuri.
   4. Atingeți pentru a minimiza fereastra. Pentru a redeschide fereastra popup, atingeți (Pictogramă mobilă) sau (Bară care se trage în jos).
   5. Atingeți pentru a maximiza fereastra.
   6. Atingeți pentru a închide fereastra.

Asocierea de acțiuni la tasta aparat foto

Puteți asocia o acțiune Optimizare jocuri utilizată în joc tastei aparatului foto. Pentru detalii, consultați subiectul corespunzător enumerat în „Subiect asociat”.

Alte caracteristici actualizate

Pornirea ecranului cu o apăsare de tastă

Puteți porni ecranul nu numai prin apăsarea tastei de pornire/oprire, ci și prin apăsarea tastei aparatului foto sau a tastei de volum.

Pentru a activa funcția, atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi], apoi atingeți comutatorul [Activare afișaj la apăsarea tastelor].