Volumul și vibrațiile

Volumul și vibrațiile pot fi modificate cu tastele de volum sau prin modificarea setărilor.

Puteți schimba volumele soneriei, media, alarmei și apelurilor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze.

Notă

 • Setările aplicației pot anula setările selectate pentru volum și vibrații.

Modificarea volumului

 1. Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos pentru a modifica volumul conținutului media.
  Pentru a activa sau dezactiva rapid volumul media, atingeți (Pictograma Volum media).
 2. Pentru a schimba volumele în apel, soneriei și notificării sau volumele alarmei, atingeți (Pictograma Ajustați volumul).
  Utilizați fiecare cursor pentru a regla volumul. Atingeți [Vedeți mai multe] pentru mai multe opțiuni.

Activarea modului de vibrare

 1. Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.
 2. Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului o dată sau de mai multe ori până când apare (Pictograma Vibrații).

Activarea sunetului cu vibrații pentru apelurile sosite

 1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunet].
 2. Atingeți comutatorul [Vibrații pentru apeluri] pentru a activa funcția.