Asamblarea – Dual SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele dual SIM pot fi utilizate fie cu două cartele nano SIM, fie cu o cartelă nano SIM și cu o cartelă de memorie.

Dispozitivele dual SIM nu sunt disponibile pe toate piețele și de la toți operatorii.

Notă

  • Pentru a preveni pierderea datelor, opriți dispozitivul înainte de a trage în exterior suportul pentru a scoate cartela (sau cartelele) nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

Diagrama de inserare a cartelelor SIM și a unei cartele de memorie în fantă. Partea stângă în vederea din față, amplasarea cartelei SIM principale pe suportul inferior și a unei cartele de memorie sau a unei cartele SIM secundare pe suportul superior.

Notă

  • Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.
  1. Trageți suportul cartelei SIM.
  2. Fixați cartela SIM principală în poziția pentru SIM1.
  3. Fixați în suport a doua cartelă SIM (SIM2) sau cartela de memorie având orientarea corectă.
  4. Împingeți ușor suportul cartelei SIM în fantă până când se fixează în poziție.