Cititor QR Code

Puteți scana QR Codes.
  1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți (Pictograma Setări).
  2. Atingeți comutatorul [Cititor QR Code] pentru a activa funcția.
    Setarea este salvată.

Pentru a scana un QR Code

  1. Îndreptați aparatul foto către QR Code.
  2. Atingeți notificarea care apare.

    Dacă notificarea nu apare, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi confirmați-o.

Sugestie

  • Pentru a afișa notificarea QR Code în ecranul aplicației Aparat foto, găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații] > [Aparat foto] > [Notificări] > [Cititor QR Code], apoi atingeți comutatorul [Evidențiere pe ecran] pentru a activa funcția cu [Prestabilite] selectat.