Urmărirea unui obiect

De asemenea, aparatul foto poate detecta și urmări un obiect aflat în mișcare. Un chenar galben indică fețe sau obiecte în mișcare focalizate.
  1. Când utilizați aparatul foto principal, atingeți (Pictograma Setări).
  2. Atingeți comutatorul [Urmărire obiect] pentru a activa.
  3. Închideți meniul setărilor.
    Setarea este salvată.
  4. Selectați obiectul de urmărit atingându-l în vizor.
  5. Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Notă

  • Această setare nu este disponibilă când [Dimensiune video] este setat la [4K].