Panoramă

Utilizați aplicația Panoramă pentru a realiza fotografii panoramice și cu unghi larg.
  1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți [Mod] > (Pictograma Panoramă).
  2. Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare.
  3. Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.