Utilizarea tastei aparatului foto ca tastă de comandă rapidă pentru acțiunile Optimizare jocuri

Puteți asocia o acțiune Optimizare jocuri utilizată în joc tastei aparatului foto. Puteți modifica fiecare setare în parte pentru fiecare joc.
  1. Atingeți (Pictogramă mobilă) > [Setări de bază] > [Cmd. rpd. tastă hardware] > [Apăsare tastă aparat foto] și apoi selectați o opțiune.
    • [Implicit (setări dispozitiv)]: Aplicați setările dispozitivului.
    • [Desch./înch. Optim. jocuri]: Deschideți sau închideți meniul Optimizare jocuri.
    • [Pornire/oprire Optimizare zonă tactilă]: Activarea sau dezactivarea funcției [Optimizare zonă tactilă].

Notă

  • Funcția [Optimizare zonă tactilă] este disponibilă atunci când [Tip de meniu] este setată la [Bară care se trage în jos] și dispozitivul este în modul peisaj. Dacă apăsați pe tasta aparatului foto, confirmați descrierile setărilor pentru funcția [Optimizare zonă tactilă].
  • Funcția [Dezactivaţi tasta ap. foto] din [Setări de concentrare] este dezactivată atunci când o acțiune Optimizare jocuri este alocată tastei aparatului foto.

Sugestie

  • Pentru a modifica setarea [Cmd. rpd. tastă hardware] pentru toate jocurile adăugate anterior, în ecranul principal Optimizare jocuri, atingeți (Pictograma Setări Optimizare jocuri) > [Cmd. rpd. tastă hardware implicită] > [Apăsare tastă aparat foto], apoi selectați o opțiune și atingeți [APLICAŢI].