Activarea temporizatorului pentru selfie cu palma mâinii

Utilizați Declanşator manual pentru a porni automat temporizatorul și a fotografia atunci când aparatul foto detectează mâna. Caracteristica Declanşator manual este disponibilă numai când utilizați aparatul foto frontal.
  1. Când utilizați aparatul foto, atingeți (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
  2. Atingeți (Pictograma Setări).
  3. Atingeți [Captură automată] > [Declanşator manual].
  4. Închideți meniul setărilor.
    Setarea este salvată.
  5. Întoarceți palma cu degetele în sus spre aparatul foto.
    Când aparatul foto vă detectează mâna, pornește temporizatorul și se realizează un selfie.