Activarea sau dezactivarea ecranului

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului.

Caracteristica Afișaj ambiant vă oferă posibilitatea de a vizualiza informații precum ora și notificările fără a apăsa tasta de pornire/oprire.

  1. Apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire.

Sugestie

  • Dacă Afișaj ambiental este setat la [Activare inteligentă] sau [Se activează când dispozitivul este ridicat], ecranul este pornit automat atunci când ridicați dispozitivul.