Temporizator automat

Utilizați Temporizator automat ca să aveți mai mult timp pentru pregătirea fotografiei. Vă ajută și să mențineți dispozitivul nemișcat și să evitați fotografiile neclare.
  1. Când utilizați aparatul foto principal, atingeți (Pictograma Setări) > [Temporizator automat], selectați ora de întârziere, apoi închideți meniul setărilor.
    Setarea Temporizator automat este salvată.
    Când utilizați aparatul foto frontal, atingeți (Pictograma Autotemporizator), apoi selectați un timp de întârziere.
  2. Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
    O serie de bipuri marchează numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.