Sunet

Dacă ați activat Sunet, aparatul foto emite un sunet când realizați o fotografie sau când porniți sau opriți înregistrarea unui clip video. În plus, dacă utilizați un temporizator, numărătoarea inversă este indicată de o serie de bipuri.
  1. În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți (Pictograma Setări).
  2. Atingeți comutatorul [Sunet] pentru activare sau dezactivare.
    Setarea este salvată.