Blokada kółka

Można ustawić, czy pokrętło sterowania ma być blokowane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Fn (Funkcja), czy nie.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Blokada kółka] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zablokuj:
Blokowanie pokrętła sterowania.
Odblokuj:
Pokrętło sterowania nie będzie blokowane nawet w przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku Fn (Funkcja).

Wskazówka

  • Blokadę można zwolnić ponownie przytrzymując wciśnięty przycisk Fn (Funkcja).

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Rej. obszaru AF] ustawiono opcję [WŁ.], w pozycji [Blokada kółka] na stałe ustawiona jest opcja [Odblokuj].