Korzystanie z lampy błyskowej

Przy słabym oświetleniu lampa błyskowa doświetla rejestrowany obiekt. Używanie lampy błyskowej zapobiega również poruszeniom obrazu wskutek drgań aparatu.

 1. Przesuń przełącznik (wysuwanie lampy błyskowej), aby wysunąć lampę błyskową.
  • Lampa błyskowa nie jest wysuwana automatycznie.

 2. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.
  • Dostępne tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazu i funkcji.

Gdy lampa błyskowa nie jest używana

Jeśli nie korzystasz z lampy błyskowej, wsuń ją do korpusu aparatu.

Uwaga

 • Uruchomienie błysku przed całkowitym wysunięciem lampy błyskowej może to spowodować awarię.
 • Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.
 • Podczas robienia zdjęć z lampą błyskową, gdy zoom ustawiony jest na W, na ekranie może pojawić się cień obiektywu, w zależności od warunków zdjęciowych. Jeśli tak się zdarzy, wykonaj zdjęcie z dala od obiektu lub ustaw zoom na T i ponownie wykonaj zdjęcie z lampą błyskową.
 • Gdy monitor jest odchylony w górę pod kątem 90 stopni lub większym, trudno jest uruchomić przełącznik (Wysuwanie lampy błyskowej). Lampę błyskową należy wysunąć przed zmianą kąta nachylenia monitora.
 • W przypadku wykonywania zdjęć autoportretowych nie należy patrzeć bezpośrednio na światło, ponieważ lampa wyłączy się przy małej odległości. Aby uniknąć uderzenia lampą błyskową w monitor przy chowaniu jej po użyciu w korpusie aparatu, najpierw należy cofnąć monitor do pierwotnego położenia.