Format pliku (zdjęcie)

Określa format pliku w przypadku zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Format pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

RAW:
Ten format plików nie jest poddawany obróbce cyfrowej. Wybierz ten format, aby przetwarzać obrazy na komputerze do celów profesjonalnych.
RAW & JPEG:
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym czasie. Jest to przydatne, gdy potrzebne są dwa pliki obrazu: JPEG do podglądu i RAW do edycji.
JPEG:
Obraz jest nagrany w formacie JPEG.

Informacje dotyczące obrazów RAW

  • Do otwarcia pliku z obrazem RAW z poziomu opisywanego aparatu potrzebny jest program Imaging Edge. Imaging Edge pozwala otworzyć plik z obrazem RAW, a następnie konwertować go do popularnych formatów obrazowych, takich jak JPEG lub TIFF, albo korygować balans bieli, nasycenie lub kontrast obrazu.
  • W odniesieniu do obrazów RAW nie można stosować funkcji [Auto HDR] ani funkcji [Efekt wizualny].
  • Obrazy RAW rejestrowane przez aparat są nagrywane w formacie skompresowanym RAW.

Uwaga

  • Jeżeli obrazy nie będą edytowane na komputerze, wskazane jest rejestrowanie ich w formacie JPEG.
  • Do obrazów w formacie RAW nie można dodawać znaczników rejestracji DPOF (zlecenie wydruku).