Podłączanie do komputera

  1. Do aparatu należy włożyć akumulator naładowany w wystarczającym stopniu.
  2. Włącz aparat i komputer.
  3. Sprawdź, czy w pozycji [Połączenie USB] w menu (Ustawienia) ustawiono opcję [Pam. masowa].
  4. Podłącz aparat do komputera za pośrednictwem przewodu microUSB (w zestawie) (A).

    • W przypadku podłączania aparatu do komputera po raz pierwszy, procedura rozpoznawania aparatu może zostać uruchomiona automatycznie na komputerze. Zaczekaj aż procedura dobiegnie końca.
    • W przypadku podłączenia produktu do komputera za pośrednictwem przewodu microUSB, gdy w pozycji [Zasilanie USB] jest ustawiona opcja [WŁ.], zasilanie dostarczane jest z komputera. (Ustawienie domyślne: [WŁ.])

Uwaga

  • Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno wyłączać/włączać lub ponownie uruchamiać komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia. Może to spowodować usterkę. Przed wyłączeniem/włączeniem lub ponownym uruchomieniem komputera, albo wyjściem z trybu uśpienia należy odłączyć aparat od komputera.