FINDER/MONITOR

Ustawianie sposobu przełączania wyświetlania pomiędzy wizjerem a monitorem.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [FINDER/MONITOR] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Po spojrzeniu w wizjer reaguje czujnik oka i następuje automatyczne przełączenie wyświetlania na wizjer.
Wizjer(Ręczny):
Monitor jest wyłączony, a obraz jest wyświetlany tylko w wizjerze.
Monitor(Ręczny):
Wizjer jest wyłączony, a obraz jest zawsze wyświetlany na monitorze.

Wskazówka

  • Funkcję [FINDER/MONITOR] można przypisać do wybranego przycisku.
    MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne], [Prz. Własne] lub [Prz. Własne] → przypisz [Wyb.Finder/Monitor] do wybranego przycisku.
  • Jeśli chcesz zachować tryb wyświetlania w wizjerze lub tryb wyświetlania na monitorze, ustaw wcześniej w pozycji [FINDER/MONITOR] opcję [Wizjer(Ręczny)] lub [Monitor(Ręczny)].
    Monitor może pozostawać wyłączony po odsunięciu oczu od wizjera podczas nagrywania po ustawieniu trybu wyświetlania na monitorze na [Monitor wyłącz.] za pomocą przycisku DISP. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Przycisk DISP][Monitor] i dodaj wcześniej znacznik wyboru w polu [Monitor wyłącz.].

Uwaga

  • Przy schowanym wizjerze obrazy są zawsze wyświetlane na monitorze bez względu na ustawienie [FINDER/MONITOR].
  • Gdy monitor jest wysunięty, czujnik oka nie wykryje zbliżenia oka nawet przy wysuniętym wizjerze i ustawionej w pozycji [FINDER/MONITOR] opcji [Automatyczne]. Obraz będzie nadal wyświetlany na monitorze.