Korzystanie z pierścienia sterowania

Obracając pierścieniem sterowania (A), można szybko zmieniać odpowiednie ustawienia dla różnych trybów rejestrowania obrazów.
Można również przypisać często używane funkcje do pierścienia sterowania wybierając MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] lub [Prz. Własne][Pierścień sterujący].

Ikony i nazwy funkcji są wyświetlane na ekranie w następujący sposób.

Na przykład
: Regulacja zoomu przez obrót pierścienia sterowania.