Ust. prio. tw. w AF

Ustawianie, czy aparat ma ustawiać ostrość na wykrytych twarzy z wyższym priorytetem w trybie automatycznej ostrości.

 1. MENU(Ustawienia fotograf.1) → [Ust. prio. tw. w AF][Prioryt. twarzy w AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Aparat ustawia ostrość na wykrytych twarzy z wyższym priorytetem.
WYŁ.:
Aparat ustawia ostrość bez wykrywania twarzy.


Wyś. ramki wykr. tw.

Ustawianie, czy ramka wykrywania twarzy ma być wyświetlana, gdy w pozycji [Prioryt. twarzy w AF] ustawiono opcję [WŁ.].

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Ust. prio. tw. w AF][Wyś. ramki wykr. tw.] → odpowiednie ustawienie.
WŁ.:
Wyświetlanie ramki wykrywania twarzy, gdy w pozycji [Prioryt. twarzy w AF] jest ustawiona opcja [WŁ.].
WYŁ.:
Ramka wykrywania twarzy nie jest wyświetlana.


Ramka wykrywania twarzy

 • Gdy urządzenie wykrywa twarz, pojawia się szara ramka wykrywania twarzy. Gdy urządzenie ustali, że autofokus jest włączony, ramka wykrywania twarzy zmienia kolor na biały.
 • W przypadku zarejestrowania priorytetu kolejności dla poszczególnych twarzy z wykorzystaniem funkcji [Rejestracja twarzy], w opisywanym produkcie zostanie automatycznie wybrana twarz o najwyższym priorytecie i ramka wykrycia twarzy wokół tej twarzy zmieni kolor na biały. Ramki wykrywania twarzy w przypadku zarejestrowanych twarzy zmieniają kolor na czerwonawo-purpurowy.

Wskazówka

 • Gdy w pozycji [Ust. prio. tw. w AF] jest ustawiona opcja [WŁ.] i tryb ostrości jest ustawiony na [Pojedynczy AF], ramka wykrywania jest wyświetlana na oczach, gdy aparat ustawia ostrość na oczach. Ramka wyświetlana wokół oczu znika po pewnym czasie.

Uwaga

 • Funkcji wykrywania twarzy nie można używać razem z poniższymi funkcjami:
  • Inne funkcje zoomu niż zoom optyczny
  • [Rozległa panorama]
  • [Posteryzacja] w pozycji [Efekt wizualny]
  • [Powiększenie]
  • [Krajobraz], [Nocny widok] lub [Zachód słońca] w pozycji [Wybór sceny]
  • Filmowanie przy ustawieniu [120p]/[ 100p] w pozycji [Ust. nagrywania].
  • W trakcie rejestrowania z dużą szybkością klatek
 • Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
 • Nawet jeśli w pozycji [Wyś. ramki wykr. tw.] jest ustawiona opcja [WYŁ.], wokół twarzy z ustawioną ostrością pojawi się zielona ramka ostrości.
 • W trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka], w pozycji [Prioryt. twarzy w AF] ustawiona jest opcja [WŁ.].
 • W określonych warunkach urządzenie może w ogóle nie wykrywać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.