Ust. fot. dotykiem: Zdjęcie dotykowe

Podczas rejestrowania przy użyciu monitora, aparat automatycznie ustawia ostrość w punkcie dotknięcia i rejestruje zdjęcie.
Ustaw wcześniej w pozycji MENU (Ustawienia) → [Obsługa dotykowa] opcję [WŁ.].

 1. Wybierz MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Ust. fot. dotykiem][Zdjęcie dotykowe].
 2. Z poziomu wyświetlonego ekranu rejestrowania obrazu dotknij ikony .

  Znak z lewej strony ikony zmieni kolor na pomarańczowy.

  • Aby anulować [Zdjęcie dotykowe], dotknij ponownie ikony .
 3. Dotknij obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.

  Po ustawieniu ostrości na dotkniętym obiekcie, zostanie zarejestrowane zdjęcie.

Wskazówka

 • Dotknięciem monitora można uruchamiać poniższe funkcje rejestrowania obrazu:
  • Rejestrowanie zdjęć seryjnych przy użyciu migawki dotykowej

   Gdy w pozycji [Tryb pracy] ustawiono [Zdjęcia seryjne], zdjęcia seryjne można rejestrować dotykając monitora.

  • Rejestrowanie zdjęć seryjnych z wydarzeń sportowych przy użyciu migawki dotykowej

   Gdy w pozycji [Wybór sceny] ustawiono [Sporty], zdjęcia seryjne można rejestrować dotykając monitora.

  • Rejestrowanie zdjęć seryjnych z bracketingiem przy użyciu migawki dotykowej

   Produkt rejestruje trzy zdjęcia, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą, a następnie na jaśniejszą. Po ustawieniu w pozycji [Tryb pracy] opcji [Bracket seryjny], należy dotykać monitora do momentu zakończenia rejestrowania obrazów. Po zakończeniu rejestrowania można wybrać preferowane ujęcie.

Uwaga

 • Funkcja [Zdjęcie dotykowe] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
  • Podczas rejestrowania z poziomu wizjera
  • Przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu [Film]
  • Przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu [Duża l. klatek na sek.]
  • Przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu [Rozległa panorama]
  • W trybie [Zdj. z uśmiechem]
  • Gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono [Ostrość ręczna]
  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono [Elast. punktowy]
  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono [Roz. elast. punktowy]
  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego
  • Podczas korzystania z funkcji [Wyr. zoom obr.]