Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Po włożeniu karty pamięci do aparatu i włączeniu aparatu, na ekranie jest wyświetlana liczba zdjęć, które można zarejestrować (jeśli będą wykonywane z bieżącymi ustawieniami).

Uwaga

  • Migająca na pomarańczowo liczba „0” (liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymień kartę pamięci na inną lub usuń obrazy z bieżącej karty pamięci.
  • Migający na pomarańczowo napis „NO CARD” sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć kartę pamięci.

Liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci

W poniższej tabeli podano orientacyjną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości zostały ustalone w ramach testów z wykorzystaniem standardowych kart pamięci marki Sony.

Wartości mogą różnić się w zależności od warunków wykonywania zdjęć oraz rodzaju karty pamięci.

[Roz. obrazu JPEG]: [L: 20M]
W pozycji [Format obrazu] jest ustawiona opcja [3:2]*1

(Jednostki: Zdjęcia)

Jakość JPEG/Format pliku 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1150 4800 9600 37500
Wysoka 690 2800 5500 22000
Bardzo wysoka 510 2050 4150 16000
RAW & JPEG*2 235 950 1900 7500
RAW 355 1400 2850 11000

*1Gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono inną opcję niż [3:2], można zapisać więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli. (za wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano opcję [RAW])

*2 [Jakość JPEG] po wybraniu [RAW & JPEG]: [Wysoka]

Uwaga

  • Nawet jeśli liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć jest większa niż 9 999, na wyświetlaczu będzie widoczna liczba „9999”.
  • Podane liczby dotyczą karty pamięci marki Sony.