Auto. WYŁ. monitora

Aparat w trybie fotografowania automatycznie przełącza się do trybu oszczędzania energii, jeśli nie jest używany przez pewien czas. Ta funkcja przydaje się w celu zmniejszenia zużycia energii.

  1. MENU (Ustawienia) → [Auto. WYŁ. monitora] → odpowiednie ustawienie

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Aparat nie będzie automatycznie przełączany do trybu oszczędzania energii.
2 s/5 s/10 s:
Aparat przełączy się do trybu oszczędzania energii, a monitor wyłączy się po upływie pewnej liczby sekund bezczynności.
Po wybraniu [5 s] lub [10 s] monitor ciemnieje na dwie sekundy przed zakończeniem zadanego okresu czasu.

Uwaga

  • Funkcja [Auto. WYŁ. monitora] nie włącza się w następujących sytuacjach:
    • Gdy monitor jest obrócony do góry o około 180 stopni
    • Przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu [Rozległa panorama]
    • Gdy nie jest włączona funkcja oszczędzania energii