Format pliku (film)

Pozwala wybrać format plików filmów.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Format pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

 Format pliku Charakterystyka
XAVC S 4K Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K (3840×2160). Można zapisywać filmy na komputerze za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.
XAVC S HD Nagrywanie filmów o większej wyrazistości niż w przypadku AVCHD przy większej ilości danych.
AVCHD Format AVCHD cechuje większy stopień zgodności z urządzeniami pamięciowymi innymi niż komputery. Można zapisywać filmy na komputerze lub utworzyć płytę, która obsługuje pliki w tym formacie przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.

Uwaga

  • W przypadku nagrywania filmów XAVC S 4K lub XAVC S HD w trybie 120p/100p, ilość czasu dostępna dla ciągłego nagrywania wynosi około 5 minut.Pozostały czas nagrywania filmu wyświetlany jest na monitorze.Jeżeli chcesz zarejestrować kolejną sesję nagrania 4K lub HD 120p/100p, wyłącz aparat i odczekaj chwilę, zanim rozpoczniesz kolejną sesję nagrania. Nawet w przypadku krótszego czasu nagrywania niż 5 minut, nagrywanie może zostać przerwane z uwagi na ochronę urządzenia zależnie od temperatury panującej podczas rejestrowania obrazu.
  • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiona jest opcja [AVCHD], rozmiar filmów jest ograniczony do ok. 2 GB. Gdy podczas nagrywania rozmiar pliku filmu przekroczy ok. 2 GB, automatycznie tworzony jest nowy plik filmowy.
  • Jeśli ustawisz [Format pliku] na [XAVC S 4K] i będziesz nagrywać filmy, gdy aparat jest podłączony do urządzenia HDMI, obrazy nie będą wyświetlane na monitorze.