Autoport./samowyz. 

Można zmienić kąt pochylenia monitora i rejestrować obrazy obserwując ich podgląd na monitorze.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Autoport./samowyz.] [WŁ.].
  2. Odchyl monitor o kąt 180° w górę, po czym skieruj obiektyw ku sobie.

  3. Naciśnij przycisk migawki.
    Po upływie 3 sekund rozpocznie się rejestrowanie obrazów z użyciem samowyzwalacza przez opisywany produkt.

Wskazówka

  • W przypadku chęci korzystania z innego trybu pracy niż trybu samowyzwalacza z 3-sekundowym opóźnieniem, należy najpierw w pozycji [Autoport./samowyz.] ustawić opcję [WYŁ.], a następnie odchylić monitor w górę o kąt około 180 stopni.