Elementy urządzenia

 1. Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
 2. Lampka zasilania/ładowania
 3. Przycisk migawki
 4. Pokrętło trybu
  (Tryb auto)/P (Program Auto)/A (Priorytet przysłony)/S (Priorytet migawki)/M (Ekspozycji ręcznej)/MR (Przywołanie pamięci)/ (Film)/ HFR (Duża l. klatek na sek.)/ (Rozległa panorama)/SCN (Wybór sceny)
 5. Rejestrowanie: Dźwignia zoomu (W/T)
  Przeglądanie: Dźwignia (Indeks)/Dźwignia zoomu przy odtwarzaniu
 6. Lampka samowyzwalacza/Wspomaganie AF
 7. Lampa błyskowa
  • Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.
  • Korzystając z lampy błyskowej, przesuń Przełącznik  (wysuwanie lampy błyskowej). Jeżeli lampa błyskowa nie jest używana, dociśnij ją ręką.
 8. Dźwignia regulacji dioptrażu
  • Ustawienie dźwigni regulacji dioptrażu należy dostosować do swojego wzroku w taki sposób, aby obraz w wizjerze był wyraźnie widoczny.
 9. Wizjer
  • Po spojrzeniu w wizjer uruchamiany jest tryb wizjera, a po odsunięciu twarzy od wizjera przywracany jest tryb monitora.
 10. Mikrofon
 11. Przełącznik wysuwania wizjera
 12. Zaczep paska
  • Po zamocowaniu paska na rękę należy przełożyć rękę przez pętlę, aby uniknąć uszkodzenia kamery w wyniku upuszczenia.

  • Aby móc korzystać z paska na ramię (sprzedawany oddzielnie), należy przymocować adaptery paska (w zestawie) do zaczepów paska z obu stron aparatu.

 13. (Znak N)
  Znak ten wskazuje punkt styku służący do nawiązywania połączenia między aparatem a smartfonem z obsługą NFC.

  • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 14. Pierścień sterowania
 15. Obiektyw

 16. Czujnik oka
 17. Przełącznik  (wysuwanie lampy błyskowej)
 18. Monitor
  (W przypadku operacji dotykowych: Panel dotykowy/Płytka dotykowa)
  • Monitor można ustawić pod kątem zapewniającym dobrą widoczność i rejestrować obrazy z dowolnej pozycji.

   Niektóre rodzaje używanych statywów mogą uniemożliwiać ustawienie właściwego kąta monitora. W takim przypadku należy odkręcić śrubę statywu, aby móc wyregulować kąt monitora.

 19. Rejestrowanie: Przycisk Fn (Funkcja)
  Wyświetlanie: Przycisk (Wyślij do smartfona)
 20. Przycisk MOVIE (Film)
 21. Złącze USB Multi/Micro
  • Gniazdo to obsługuje urządzenia zgodne ze standardem micro USB.
  • Szczegółowe informacje dotyczące zgodnych akcesoriów do złącza USB Multi/Micro można znaleźć w witrynie Sony, albo uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.
 22. Gniazdo micro HDMI
 23. Przycisk MENU
 24. Antena Wi-Fi/Bluetooth (wbudowana)
 25. Pokrętło sterowania
 26. Przycisk środkowy
 27. Przycisk (Odtwarzanie)
 28. Przycisk C/ (Własne/Usuwanie)

   

 29. Gniazdo akumulatora
 30. Dźwignia blokady akumulatora
 31. Otwór gniazda statywu
  • Należy używać statywu ze śrubą o długości nie większej niż 5,5 mm. W przeciwnym razie nie można bezpiecznie zamocować aparatu, co grozi jego uszkodzeniem.
 32. Wskaźnik dostępu
 33. Gniazdo karty pamięci
 34. Pokrywa akumulatora/karty pamięci
 35. Głośnik


W przypadku korzystania z wizjera

 1. Przesuń w dół przełącznik wysuwania wizjera.

  • Przesunięcie przełącznika wysuwania wizjera przy wyłączonym zasilaniu spowoduje włączenie aparatu.
  • Aby wybrać, czy aparat ma zostać wyłączony po schowaniu wizjera, wybierz MENU (Ustawienia) → [Funkcja zamkn. VF].
 2. Reguluj dźwignią regulacji dioptrażu do momentu uzyskania wyraźnego obrazu w wizjerze.


Chowanie wizjera

Naciśnij ku dołowi górną część wizjera.

Uwaga

 • Należy uważać, aby nie naciskać na wizjer, gdy jest on wysunięty.
 • Wizjer należy dociskać w dół powoli w taki sposób, aby nie zablokować elementu okularu.