Fun. Zoom na pierśc.

Ustawianie funkcji zoomu, gdy do zmiany skali zoomu wykorzystywany jest pierścień sterowania. Ustawienia dla [Fun. Zoom na pierśc.] są istotne tylko przy automatycznej regulacji ostrości.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Fun. Zoom na pierśc.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Standard:
Płynne przybliżanie/oddalanie przy regulacji zoomu obrotem pokrętła sterowania.
Szybko:
Przybliżanie/oddalanie do momentu uzyskania kąta widzenia odpowiadającego końcowej pozycji po obrocie pierścienia sterowania.
Stopień:
Skokowe przybliżanie/oddalanie przy regulacji zoomu obrotem pierścienia sterowania o pewien kąt.

Uwaga

  • W poniższych sytuacjach funkcja zoomu uruchamiana jest tak, jakby w pozycji [Fun. Zoom na pierśc.] ustawiono opcję [Standard], nawet przy ustawieniu [Stopień].
    • Przy zmianie skali powiększenia przy użyciu dźwigni W/T (zoom).
    • Przy nagrywaniu filmów.
    • Przy korzystaniu z funkcji zoomu innego niż optyczny.
  • Po ustawieniu innego trybu fotografowania niż [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka], do pierścienia sterowania należy przypisać funkcję [Zoom] przed skorzystaniem z pierścienia sterowania.
  • Wybór opcji [Szybko] zwiększa prawdopodobieństwo zarejestrowania odgłosów pracy mechanizmu zoomu.