Zoom

Do powiększania obrazów podczas ich rejestrowania służy dźwignia W/T (zoom).

  1. Do powiększania obrazów podczas ich rejestrowania służy dźwignia W/T (zoom).
    • Przesunięcie dźwigni W/T (zoom) w stronę T pozwala uzyskać powiększenie, a w stronę W - pomniejszenie obrazu.

Wskazówka

  • Gdy wybierzesz ustawienie inne niż [Tylko zoom optyczny] dla opcji [Ustawienie zoomu], możesz przekroczyć zakres zoomu optycznego, aby powiększać obrazy.
  • Funkcję zoomu można przypisać do pierścienia sterowania.